महेश गुंड

(ग्रामपंचायत :- कुळधरण ता:- कर्जत, जि:- अहमदनगर) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २४६ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ११,१४,५२० रुपयांचे १४४३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे शंकर यांचे हार्दिक अभिनंदन

शंकर चांदेकर

(ग्रामपंचायत :- जैतापुर ता:- उमरेड, जि:- नागपुर) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २४७ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ५,४३,५६५ रुपयांचे १२६८ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे शंकर यांचे हार्दिक अभिनंदन

चेतन महारुरकर

(ग्रामपंचायत :- मोहगाव ता:- कलमेश्वर, जि:- नागपुर) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २८८ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १,४३,४९५ रुपयांचे १६३३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे चेतन यांचे हार्दिक अभिनंदन

छत्रपती वानखेडे

(ग्रामपंचायत :- पूर ता:- औंडा नागनाथ, जि:- हिंगोली) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २८२ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २,६८,९४९ रुपयांचे ८९४ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे छत्रपती वानखेडे यांचे हार्दिक अभिनंदन

गणेश रोडे

(ग्रामपंचायत :- रहिमपूर ता:- नागपूर(ग्रामीण) , जि:- नागपूर) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील ११३ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २२,८१० रुपयांचे ६११ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे गणेश यांचे हार्दिक अभिनंदन

विनोद साळुंखे

(ग्रामपंचायत :- कराडवाडी ता:- खंडाळा , जि:- सातारा) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील १५७ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ३८,०३० रुपयांचे ५३० व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे विनोद यांचे हार्दिक अभिनंदन

योगेश जगताप

(ग्रामपंचायत :- परसोडी ता:- कळंब , जि:- यवतमाळ) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील ४१० नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ४४.४०० रुपयांचे १०७ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे योगेश यांचे हार्दिक अभिनंदन

धनश्री ढमाळ

(ग्रामपंचायत:- बावडा ता:- खंडाळा , जि:- सातारा) आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील ३०३ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ४,३१,३८० रुपयांचे ६५३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे धनश्री यांचे हार्दिक अभिनंदन

आदर्श ग्रामसेवा केंद्र कसे असावे ह्या संदर्भात मार्गदर्शक व्हिडिओ

संग्रामसॉफ्ट आवृत्ति V३.० रिलीज झालेली आहे , डाऊनलोडसाठी => येथे क्लिक करा
संग्राम प्रकल्प अंतर्गत एकूण डाटा एंट्री
  • 44978386       ( 19-सप्टेंबर-2014 पर्यंत)
  • 1432313       ( 01-सप्टेंबर-2014 पासून)
संग्राम प्रकल्प अंतर्गत दाखले संख्या
  • 7122126       ( 19-सप्टेंबर-2014 पर्यंत)
  • 549301       ( 01-सप्टेंबर-2014 पासून)