सुचना :- मोबाईल नं.- 9225662283 व 9225662270 हे हेल्पलाईन नंबर बंद होणार आहेत .तरी आपण 020-67000044 व 020-67000066 या नंबरवर संपर्क साधावा.

संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र

  • भारतनिर्माण कार्यक्रमातील नॅशनल ईगव्हर्नन्स कार्यक्रमाअंतर्गत सर्व पंचायती राज संस्थांचे संगणकीकरण करुन त्यांच्या कारभारात एकसुत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई.पी.आर.आय./ई-पंचायत हा मिशन मोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
  • महाराष्ट्रातील सर्व पंचायती राज संस्थांचे (जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) संगणकीकरण करुन त्यांचा कारभार ऑनलाईन करण्याचा महत्वांकाक्षी संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

संग्रामसॉफ्टची वैशिष्टये

  • संग्रामसॉफ्ट ही अद्यावत संगणक प्रणाली महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या मार्गदर्शनाने तयार केलेली मुलभूत कामकाजाची संगणक प्रणाली आहे.
  • शासनाला लागणारे विविध प्रकारचे ग्रामपंचायत स्तरावरील अहवाल.
  • ऑन-लाइन व ऑफ-लाइन वापरण्याची सोय.
  • ग्रामपंचायत स्तरावरील नमुना नं.१ ते २७ यांचे संपूर्ण संगणकीकरण.
  • प्रमाणपत्र सत्यता तपासणे
ग्रामपंचायत अंतर्गत ई-बॅकिंग सेवांचा शुभारंभ !अधिक माहितीसाठी ईथे क्लिक करा.