quit
Trophy

हार्दिक अभिनंदन! प्रथम पारितोषिक केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयातर्फ़े २०१३-२०१४ या वर्षाकरीता पंचायत संस्थेच्या ई-गव्हर्नंस प्रणाली अंमलबजावणी करीता महाराष्ट्र शासनाला प्रथम क्रमांकाच्या पुरस्काराची घोषणा नुकतीच करण्यात आलेली आहे. यात ई-पंचायत (संग्राम) प्रकल्पाचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.

संग्राम प्रकल्पाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन....!

Trophy
अन्झार खान

(ग्रामपंचायत:-मजलापूर, ता:-अकोला, जि:-अकोला)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील २४६ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २१.७८० रुपयांचे ४७ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे अन्झार खान यांचे हार्दिक अभिनंदन

निलेश सरोदे

(ग्रामपंचायत:-खोडद, ता:-मूर्तिजापूर, जि:-अकोला)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील २१० नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २९,९१५ रुपयांचे ८६ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे निलेश सरोदे यांचे हार्दिक अभिनंदन

सचिन सवाई

(ग्रामपंचायत:-उत्तमसरा, ता:-भातकुली, जि:-अमरावती)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील २७५ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ८५,००० रुपयांचे ११० व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे सचिन सवाई यांचे हार्दिक अभिनंदन

हेमंत सावूरकर

(ग्रामपंचायत:-खेल चौधर (करजगाव), ता:-चांदूर बाजार, जि:-अमरावती)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील ३९८ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ६०,००० रुपयांचे १५१ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे हेमंत सावूरकर यांचे हार्दिक अभिनंदन

लीलाधर वाघमारे

(ग्रामपंचायत:- पांढराबोडी , ता:-भंडारा, जि:-भंडारा)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील ७३ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १,०५,९८० रुपयांचे २१९ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे लीलाधर वाघमारे यांचे हार्दिक अभिनंदन

लक्ष्मण पवार

(ग्रामपंचायत:-मालेवाडी दुमाला, ता:-नेवासा, जि:-अहमदनगर)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील २२४ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १९,३८० रुपयांचे २८१ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे लक्ष्मण पवार यांचे हार्दिक अभिनंदन

प्रकाश मुडेगोळ

(ग्रामपंचायत:-बिळूर, ता:-जत, जि:-सांगली)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील ४८० नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २,२५,००० रुपयांचे १४४३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे प्रकाश मुडेगोळ यांचे हार्दिक अभिनंदन

गोरक्षनाथ घनवट

(ग्रामपंचायत:-पापळवाडी, ता:-खेड, जि:-पुणे)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील ८४ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १६,००,४३२ रुपयांचे १८८ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे गोरक्षनाथ घनवट यांचे हार्दिक अभिनंदन

अमोल बनसोडे

(ग्रामपंचायत:-देवापूर, ता:-माण, जि:-सातारा)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील २५६ नवीन बचत खाती उघडली आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे अमोल बनसोडे यांचे हार्दिक अभिनंदन

गणेश घुले

(ग्रामपंचायत:-मानाप्पावस्ती, ता:-बारामती, जि:-पुणे)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील १८१ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १,८१,९१६ रुपयांचे ७३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे गणेश घुले यांचे हार्दिक अभिनंदन

बापूराव पवार

(ग्रामपंचायत:-आढेगाव, ता:-माढा, जि:-सोलापूर)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील १३४ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १,३७,६२० रुपयांचे ३५० व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे बापूराव पवार यांचे हार्दिक अभिनंदन

प्रकाश कांबळे

(ग्रामपंचायत:-हरोली, ता:-शिरोळ, जि:-कोल्हापूर)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी, त्यांनी आजअखेर गावातील ६३६ नवीन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १८०० रुपयांचे २५ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे प्रकाश कांबळे यांचे हार्दिक अभिनंदन

संग्रामसॉफ्ट आवृत्ति V३.० रिलीज झालेली आहे , डाऊनलोडसाठी => येथे क्लिक करा
संग्राम प्रकल्प अंतर्गत एकूण डाटा डिजिटायझेशन
  • 134317093
  •       ( 26-नोव्हेंबर-2014 पर्यंत)
संग्राम प्रकल्प अंतर्गत दाखले संख्या
  • 8704592       ( 26-नोव्हेंबर-2014 पर्यंत)
  • 597691       ( 01-नोव्हेंबर-2014 पासून)