योगेश जगताप

(ग्रामपंचायत:-परसोडी खु., ता:-कळंब, जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील ४१० नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ४४.४०० रुपयांचे १०७ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे योगेश जगताप यांचे हार्दिक अभिनंदन

वानखेडे छत्रपती तुकाराम

(ग्रामपंचायत:-पूर, ता:-औंढा (नागनाथ ), जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी.त्यांनी आजअखेर गावातील २८२ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २,६८,९४९ रुपयांचे ८९४ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे वानखेडे छत्रपती तुकाराम यांचे हार्दिक अभिनंदन

शंकर चांदेकर

(ग्रामपंचायत:-जैतापूर, ता:-उमरेड, जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २४७ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ५,४३,५६५ रुपयांचे १२६८ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे शंकर चांदेकर यांचे हार्दिक अभिनंदन

चेतन महारुरकर

(ग्रामपंचायत:-मोहगाव, ता:-कळमेश्वर, जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २८८ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये १,४३,४९५ रुपयांचे १६३३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे चेतन महारुरकर यांचे हार्दिक अभिनंदन

गणेश रोडे

(ग्रामपंचायत:-रहीमापूर, ता:-नागपूर  (ग्रामीण ), जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील ११३ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये २२,८१० रुपयांचे ६११ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे गणेश रोडे यांचे हार्दिक अभिनंदन

महेश गुंड

(ग्रामपंचायत:-कुळधरण, ता:-कर्जत, जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील २४६ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ११,१४,५२० रुपयांचे १४४३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे महेश गुंड यांचे हार्दिक अभिनंदन

साळुंखे विनोद भानुदास

(ग्रामपंचायत:-कराडवाडी, ता:-खंडाला, जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील १५७ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ३८,०३० रुपयांचे ५३० व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे साळुंखे विनोद भानुदास यांचे हार्दिक अभिनंदन

धनश्री ढमाळ

(ग्रामपंचायत:-बावडा, ता:-खंडाला, जि:-यवतमाळ)
आर्थिक समावेशन (FI) सेवेअंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी. त्यांनी आजअखेर गावातील ३०३ नविन बचत खाती उघडून त्या मध्ये ४,३१,३८० रुपयांचे ६५३ व्यवहार केले आहेत. संग्राम प्रकल्पा तर्फे धनश्री ढमाळ यांचे हार्दिक अभिनंदन

आदर्श ग्रामसेवा केंद्र कसे असावे ह्या संदर्भात मार्गदर्शक व्हिडिओ

संग्रामसॉफ्ट आवृत्ति V३.० रिलीज झालेली आहे , डाऊनलोडसाठी => येथे क्लिक करा
संग्राम प्रकल्प अंतर्गत एकूण डाटा एंट्री
  • 83444231
  •       ( 01-ऑक्टोबर-2014 पर्यंत)
संग्राम प्रकल्प अंतर्गत दाखले संख्या
  • 7595150       ( 01-ऑक्टोबर-2014 पर्यंत)
  • 18139       ( 01-ऑक्टोबर-2014 पासून)